پروژه های خاص

  1. صفحه نخست
  2. |   پروژه های خاص

پروژه های خاص

یکی از قابلیت هایی که در کشور تنها در اختیار شرکت آسال لیزر قرار دارد و باعث افتخار است که در این زمینه به نهاد های پژوهشی و دانشگاهی کشور خدماتی را ارائه می دهیم، انجام پروژه های خاص در زمینه فناوری چاپ سه بعدی است.


از آنجا که فرآیند توسعه محصول بومی SLS و کلیه زیر سیستم ها و نرم افزار های آن به صورت کامل در داخل شرکت و با تلاش متخصصین داخلی صورت گرفته است، این امکان برای ما وجود دارد که با دید کاملی که نسبت به طراحی داریم، سیستم را به گونه ای تغییر دهیم و متناسب با پروژه های خاص که از سوی صنایع و دانشگاه مطرح می شود، راه حل هایی را ارائه دهیم. در این زمینه شرکت سابقه تولید قطعات کامپوزیتی و گرادیانی (Functionally Graded) را با یکی از مراکز دانشگاهی کشور به موفقیت پشت سر گذاشته است.