مشاوره

  1. صفحه نخست
  2. |   مشاوره

مشاوره

شرکت آسال لیزر ساخت با تیم متخصص خود که به صورت پژوهشی و عملی بر روی فناوری چاپ سه بعدی متمرکز شده اند، قادر به ارائه مشاوره های تخصصی برای تولید قطعات خاص صنایع مختلف به کمک روش های چاپ سه بعدی می باشد. این مشاوره ها از ابتدا برای امکان سنجی تولید قطعات و سپس انتخاب روش مناسب برای تولید قطعه و انتخاب مواد و روش های پس پردازش (Post Processing Methods) را شامل می شود.


در این زمینه از صنعتگران دعوت می شود تا در زمینه تولید قطعات پیچیده که با آنها دست و پنجه نرم می کنند ، مسایل و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند و از توانمندی های فناوری چاپ سه بعدی برای تولید قطعات پیچیده خود به بهترین شکل بهره ببرند.