درمان و توانبخشی

  1. صفحه نخست
  2. |   درمان و توانبخشی

درمان و توانبخشی

ساخت تجهیزات پزشکی از زمینه هاي کاربردي جذاب فناوري SLS می باشد. در زمینه تولید ایمپلنت هاي بافت هاي سخت مانند استخوان، این فناوري امروزه به مرحله تجاري رسیده است و برخی از شرکت هاي قوي در دنیا در این زمینه فعالیت می کنند. توانایی فناوري SLS در تولید قطعات به صورت تک باعث شده است تا ایمپلنت هاي تولید شده با این فناوري همخوانی هندسی دقیقی با بدن بیمار داشته باشد.

یکی دیگر از کاربرد ها در زمینه تولید ایمپلنت هاي جذبی از جنس پلیمر هاي زیست تخریب پذیر می باشد. فناوري SLS در زمینه مهندسی بافت و تولید بافت هاي نرم نیز وارد شده است که از جمله کاربرد هاي آن تولید داربست هاي مهندسی بافت است. از زمینه های دیگر کاربردی که در بازار نیز جایگاه خود را پیدا کرده است، تولید لوازم پزشکی و کمک جراحی و ابزار و وسایل توانبخشی می باشد. بخصوص در توانبخشی که در آن می بایست برای هر مریض به طور خاص قطعات و لوازم مخصوص تولید شود روش های ساخت افزایشی از مزیت زیادی برخوردار می باشد.